Gry Komputerowe 2018

TERMIN ODDAWANIA GIER NA KONKURS : 14.06.2018r.

OSTATECZNY TERMIN ODDAWANIA GIER W CZERWCU : WTOREK 26 CZERWCA godziny 13-16

(Z powodu wyjazdu jestem zmuszony przenieść termin oddawania gier. Dnia 14 czerwca proszę podejść potencjalnych piątkowiczów w celu wstawienia oceny 5. Samą grę będzie można oddać dnia 15.06 u Dr. Bazyluka)

Dodatkowe konsulacje dla zainteresowanych : 12 czerwca (wtorek) godzina 10-13:30 w sali 322WI2

Laboratorium 0

Wstęp

Zajęcia wprowadzające mające na celu przedstawienie ogólnego założenia zajęć projektowych z omawianego przedmiotu. Omówiona zostanie forma zajęć, a także zasady ich zaliczenia.

Materiały:

Laboratorium 0 – prezentacja

Laboratorium 0 – projekt

Freeglut – wersja binarna

Strona dr inż. Bartosza Bazyluka – wykłady, przydatne materiały

 

Laboratorium 1

Transformacje geometryczne

Na zajęciach zostanie przedstawiony OpenGL w podstawowej formie. Celem zajęć jest zbudowanie prostej sceny złożonej z kilku podstawowych brył.

Materiały:

Laboratorium 1 – prezentacja

Laboratorium 1 – projekt

 

Laboratorium 2

Kamera FPP i obsługa wejścia z klawiatury

Celem zajęć jest omówienie struktury sceny i znajdującej się w niej kamery. Zadaniem jest zaimplementowanie poruszania i obracania kamery po trójwymiarowej scenie.

Materiały:

Laboratorium 2 – prezentacja

Laboratorium 2 – projekt

Współrzędne sferyczne – przejście z/do współrzędnych kartezjańskich

 

Laboratorium 3

Definicja własnej geometrii

Podczas tych zajęć zostanie omówione tworzenie własnych brył w OpenGL za pomocą użycia immediate mode. Ma to na celu pokazanie jak wygląda renderowanie zaawansowanej geometrii, którą tworzy się za pomocą specjalistycznego oprogramowania np. Blender. Celem zajęć jest zaimplementowanie własnej niestandardowej bryły.

Materiały:

Laboratorium 3 – prezentacja

Laboratorium 3 – projekt

Opcje do eksportu plików obj w oprogramowaniu Blender

 

Laboratorium 4

Oświetlenie sceny

Podczas tych zajęć zostanie omówione oświetlenie sceny trójwymiarowej. Implementacja modelu oświetlenia odbywa się za pomocą fixed pipeline. Zadaniem na dzisiejszych zajęciach będzie zastosowanie tego modelu do ulepszenia estetycznego odbioru wygenerowanej sceny.

Materiały:

Laboratorium 4 – prezentacja

Laboratorium 4 – projekt

Laboratorium 5

Teksturowanie

Podczas tych zajęć zostanie omówione teksturowanie obiektów sceny. Zostaną poruszane tematy tekstur (czym są, do czego służą), a także sam proces teksturowania (jak jest przeprowadzane, techniki) i wszystko powiązane z przedstawionym tematem

Laboratorium 5 – projekt